Aanpak tijdens training

Gedurende een dag wordt er door middel van rollenspellen actief gewerkt aan luistervaardigheid. Het karakter van de training is interactief en dynamisch.

 

Resultaten van de training:

 • Weten welke type vragen een "open" gesprek kunnen bevorderen
 • Het beter kunnen "doorvragen" en daardoor goed zicht krijgen op wat de ander bedoelt
 • Het kunnen controleren in de loop van een gesprek of goed begrepen wordt wat de ander bedoelt (voorkomen langs elkaar heen praten)
 • Zich beter kunnen verplaatsen in een ander
 • Het voorkomen dat eigen ervaringen het gesprek gaan domineren
 • "Stiltes" in het gesprek leren benutten
 • Voorkomen dat goedbedoelde adviezen de ander terughoudend maken
 • Non-verbaal kunnen luisteren en interesse tonen
 • Inzicht in (uw) luister barrières
 • Meer grip hebben op het verloop van het gesprek
 • Meer kwaliteit/diepgang in communicatie met de ander

 

Rollenspellen

Alle cases voor de rollenspellen worden gebaseerd op de praktijk van de deelnemers door uitvoerig alle "ins en outs" omtrent de situatie en het te voeren gesprek te achterhalen en dit als basis voor het rollenspel te nemen. Na een rollenspel, vindt er een feedback ronde plaats op basis van gemaakte filmopnamen, waarna die input in volgende rollenspellen wordt geëffectueerd.

 

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Overigens wordt elke training afgesloten met het formuleren van verbeterpunten in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

Wilt u informatie ontvangen over waar en wanneer de Trainingen Luisterkunst plaatsvinden?

Meldt u dan aan voor de e-mail nieuwsbrief.

 

Aanpak tijdens training