Privacy

Uw Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de internetsite en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gevraagde persoonsgegevens houden verband met de verleende of mogelijk door middel van marketing nog te verlenen diensten.

Uw Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons, respectievelijk een tot onze groep behorende rechtspersoon, verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Klant

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

 

Hielke Dijkstra
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden

Privacy